Norma program kosztorysowy

Norma Standard – program komputerowy produkcji firmy Athensoft. Miał swoja premierę w roku 2003 i od tego czasu powoli zyskuje coraz to nowych użytkowników. Co powoduje, że program ten cieszy się tak dużą popularnością?

Co dają programy kosztorysowe inwestorom i wykonawcom? Programy tego typu dzięki dostępnym bazom katalogów wprost podają normy pracy robotników i zasobów z podziałem na branże i rodzaje prac. Kosztorysant nie musi samodzielnie określać tych norm, które mają niebagatelne znaczenie do wyliczania wartości pracy i co za tym idzie kosztów inwestycji. Druga dodatkowa korzyść z programów kosztorysowych to możliwość wyceny robót na podstawie elektronicznych baz cenowych, które są dostępne na rynku i możliwe do zapisania w programie. Nie ma potrzeby dowiadywać się o cenę danego materiału u jego producenta czy dostawcy, można skorzystać z dostępnych w programie cenników.

Programy do kosztorysowania to systemy, które mają na celu wspomaganie firm w tworzeniu kalkulacji dotyczących robót budowlanych. Przede wszystkim programy takie jak Norma są wykorzystywane właśnie w firmach zajmujących się wykonawstwem robót budowlanych. Kalkulowanie kosztów takich prac nie jest sprawą łatwą, więc zastosowanie rozwiązań informatycznych ma zdecydowanie duży sens i kto tylko może stara się nabyć do firmy tego typu program. Drugą grupą odbiorców tego typu systemów są instytucje lub firmy będące inwestorami, czyli organizacje inicjujące proces inwestycyjny. Program Norma umożliwia tym organizacjom przygotować wstępne wyceny, niezbędne do budżetowania środków na planowaną inwestycję.

Jak widać korzyści jest dużo i programy kosztorysowe typu Norma Standard zdecydowanie ułatwiają pracę z kalkulacjami robót budowlanych.