Dobry program Norma PRO

Norma PRO jest programem kosztorysowym, który wyjątkowo upodobali sobie polscy kosztorysanci. Możliwości tego oprogramowania są naprawdę duże i pozwalają na bardzo szczegółowe policzenie kosztów dowolnej inwestycji budowlano-remontowej. Program od momentu wydania w 2003 roku jest cały czas używany zarówno w firmach małych i dużych, gdzie sprawdza się jako ważny element systemu do zarządzania projektami budowlanymi.

Kosztorys przygotowany w Normie PRO często służy za podstawę przygotowywania harmonogramów. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy ustaloną między inwestorem a wykonawcą datę zakończenia prac. Jeśli nie będziemy dysponowali odpowiednim programem do kontroli terminów, może się zdarzyć, że wykonawca nie zdąży z oddaniem inwestycji i będzie musiał zapłacić kary umowne. Harmonogram przygotowany w oparciu o kosztorys jest idealnym rozwiązaniem takiej sytuacji, bo można każdego dnia sprawdzać czy prace toczą się według ustalonego planu.

Norma PRO może być zatem programem, który usprawni pracę firmie budowlanej. Nie chodzi tu o samo wykonanie robót, ale jeśli mówimy o zarządzaniu inwestycjami to programy kosztorysowe są ważnym składnikiem całego systemu.

Kompleksowy program do kosztorysowania

Kosztorysowanie może myć wygodne o ile posiadamy odpowiedni program kosztorysowy. Potrzeby każdej firmy jeśli chodzi o sporządzanie kalkulacji są różne, dlatego rodzina programów Norma składa się z trzech wersji, z których każda posiada inne funkcjonalności.

Programy kosztorysowe Norma są dostępne w sprzedaży w wersji Standard, Pro i Expert. Oczekiwania użytkownika i jego możliwości finansowe są głównym wyznacznikiem tego jaki z tych programów zostanie zakupiony. Duże możliwości za przystępną cenę oferuje Norma Pro, która nieprzypadkowo stała się w ostatniej dekadzie najpopularniejszym programem do kosztorysowania w Polsce.

Program kosztorysowy Norma Pro to narzędzie z pomocą którego można przygotować kosztorysy inwestorskie, ofertowe, zamienne czy powykonawcze w różnych kalkulacjach, zależnych od danej sytuacji. Program dzięki bogatej bazie katalogowej i współpracy z dostępnymi na rynku cennikami wspiera pracę kosztorysanta automatyzując ją w jak największym zakresie. Dodatkowo zaawansowane funkcje tego programu umożliwia m.in. szczegółowe rozpisanie zakresu robót na podstawie dokumentacji technicznej czy porównanie dwóch dokumentów ze sobą.

Program Norma Pro jest szeroko wykorzystywany zarówno przez firmy budowlane, będące wykonawcami prac, jak i przez firmy i instytucje inwestorskie, które mają potrzebę jedynie kontrolowania działań wykonawców. To uniwersalne narzędzie do kosztorysowania jest współcześnie niezbędne w każdej firmie  z branży inwestycyjnej.