Zimowe postępy w inwestycjach

Tego roku zima znów niebywale łagodna, dlatego wszystkie prace wyprzedzają harmonogramy. Plusowe temperatury w grudniu, styczniu i lutym gwarantują możliwość wykonywania wszelkich prac budowlanych bez konieczności przestoju. Praca wre na budowie, uwijają się w biurach projektowych, również w urzędach, która wydają coraz to nowe pozwolenia na budowę.

W miastach powstają nowe inwestycje, nie tylko deweloperskie mieszkania, ale również przebudowy ulic i chodników. Można by powiedzieć, że łagodna zima nakręca gospodarkę.
Daje też miejsca pracy, bo skoro aura dopisuje, to rąk do pracy brakować nie może. Widać to na portalach ogłoszeniowych. Wile anonsów dotyczących zatrudnienia zarówno wykwalifikowanej kadry budowlanej – managerów, kierowników budowy, ale również dla zwykłych pracowników fizycznych.

Co zastanawiające dużo również ogłoszeń o pracę kosztorysantów, Czyli osób zajmujących się przygotowaniem dokumentacji finansowej związanej z realizacją inwestycji. Aby pracę podjąć nie trzeba mieć specjalnych uprawnień zawodowych jak w przypadku podobnych stanowisk, np. kierownika budowy. Prawo polskie nie reguluje wymogów co do wykonywania pracy kosztorysanta, jedynym kryterium do spełnienia jest znajomość zasad kosztorysowania budowlanego oraz oprogramowania do sporządzania kosztorysów.

I tak dochodzimy do zagadnienia oprogramowania. Na rynku istnieje bardzo wiele programów kosztorysowych jednak rynek zdecydowanie zawłaszczyła obie firma Athenasoft z programami Norma. Co ciekawe w środowisku kosztorysantów rozwiązania te cieszą się dużą popularnością. Kosztorysanci chwalą sobie pracę na rozwiązaniach dostarczonych przez owego producenta. Obok programów kosztorysowych jest cały szereg oprogramowania współgrającego ułatwiającego np. kooperację kosztorysu z programem do planowania czy programami do projektowania.