Licencje okresowe

Ostatnio w branży informatycznej można zaobserwować nowy trend – ze względu, że ceny oprogramowania są często bardzo wysokie producenci oferują je w licencjach okresowych np. na rok.

Takie podejście pozwala ograniczyć koszty wdrożeniowe, inicjacyjne po stronie klienta. Skrajny przypadek to np. program Microsoft Project, który w najbardziej zaawansowanej wersji może kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ale decydując się na subskrypcję okresową koszty obniżamy do w najgorszym razie kilku tysięcy złotych rocznie.

Podobną drogę obrał producent programu do kosztorysowania Norma STANDARD 2 – koszt programu jest za duży? Może lepiej jest kupić go w wersji na rok i zapłacić niemal trzykrotnie mniej?

Idealne rozwiązanie dla firm realizujących czasowe projekty – może przygotowujesz się do dużej i ważnej inwestycji i potrzebujesz odpowiedniego narzędzia, żeby ustalić koszt realizacji? Na co dzień starcza Excel, ale tu wyjątkowo potrzeba czegoś więcej. Licencja roczna pozwoli na wykorzystywanie pełni możliwości oprogramowania.

Co warte zaznaczenia licencja okresowa obejmuje kwartalne aktualizacje programu oraz cennika Intercenbud. Użytkownik ma gwarancję pracy na najnowszej wersji Normy STANDARD 2.

Kosztorysy i sposoby ich przygotowania

Tematyka kosztorysowania jest głęboka i zróżnicowana. Pracownicy firm budowlanych wykonujący kosztorysy musza znać różne metody ich sporządzania, ale też powinni mieć wiedzę dotyczącą obsługi programów kosztorysowych. Wśród najbardziej zaawansowanych rozwiązań komputerowych dla kosztorysantów wyróżniamy programy Zuzia, KOMA oraz serię programów Norma.

Kosztorysowanie robót budowlanych można przeprowadzić w kalkulacjach szczegółowej i uproszczonej. W zależności od potrzeb, możemy wyliczyć wartość planowanych prac dokładnie lub w przybliżeniu. Obie metody oczywiście różnią się nakładem pracy, który trzeba poświęcić na wykonanie kosztorysu, choć mając do dyspozycji dobre oprogramowanie do kosztorysowania nawet dokładny kosztorys jesteśmy w stanie przygotować sprawnie. Minęły już czasy, gdy trzeba było ślęczeć z kalkulatorem i ołówkiem nad liczbami. Teraz kosztorysant bardziej niż na liczbach musi znać się na technologiach wykonania robót budowlanych. Program liczy za niego.

Do kosztorysowania wykorzystuje się różne cenniki zarówno zawierające średnie ceny rynkowe, jak i cenniki z cenami producentów i dystrybutorów. Firmy budowlane rywalizują cenami na przetargach, wiec do kosztorysowania wybierają ceny z cenników i ofert, ale do kalkulacji ogólnych w zupełności wystarczy poznanie ceny średniej krajowej. Programy kosztorysowe są na tyle zaawansowane współcześnie, że dają użytkownikowi możliwość pracy z elektronicznym cennikiem, co znacząco ułatwia cały proces kalkulacji.