Dobry program Norma PRO

Norma PRO jest programem kosztorysowym, który wyjątkowo upodobali sobie polscy kosztorysanci. Możliwości tego oprogramowania są naprawdę duże i pozwalają na bardzo szczegółowe policzenie kosztów dowolnej inwestycji budowlano-remontowej. Program od momentu wydania w 2003 roku jest cały czas używany zarówno w firmach małych i dużych, gdzie sprawdza się jako ważny element systemu do zarządzania projektami budowlanymi.

Kosztorys przygotowany w Normie PRO często służy za podstawę przygotowywania harmonogramów. Wyobraźmy sobie sytuację, że mamy ustaloną między inwestorem a wykonawcą datę zakończenia prac. Jeśli nie będziemy dysponowali odpowiednim programem do kontroli terminów, może się zdarzyć, że wykonawca nie zdąży z oddaniem inwestycji i będzie musiał zapłacić kary umowne. Harmonogram przygotowany w oparciu o kosztorys jest idealnym rozwiązaniem takiej sytuacji, bo można każdego dnia sprawdzać czy prace toczą się według ustalonego planu.

Norma PRO może być zatem programem, który usprawni pracę firmie budowlanej. Nie chodzi tu o samo wykonanie robót, ale jeśli mówimy o zarządzaniu inwestycjami to programy kosztorysowe są ważnym składnikiem całego systemu.